کانال تلگرام برق الکترونیک و حومه @electe

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال برق،الکترونیک و حومه

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

آزمایش نیروی محرکه الکتریکی(EMF) بازگشتی در یک سلنوئید بزرگ در دانشگاه MIT

🔹قطع کلید و تلاش سلنوئید برای پیوستگی شارش جریان، منجر به تولید EMF بزرگ و یونیزه شدن هوای اطراف می‌شود.
🆔 @electe 👈

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: