کانال تلگرام برق الکترونیک و حومه @electe

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال برق،الکترونیک و حومه

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

تست اتصال کوتاه در شبکه ی 13800 ولتی با جریان محدود 2 آمپر
🆔 @electe

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: