کانال تلگرام جیگر @jjigar

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال جیگر

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

فردی در ترافیک جلوی ما بپیچید : احمق
ما که جلوی دیگران میپیچیم : زرنگ

کسی جواب تلفن ما را ندهد : بی معرفت
ما که جواب ندهیم : گرفتار

فرد بلندتر از ما : دراز
کوتاهتر از ما : کوتوله

همکار جزئی نگر : ایرادگیر و وسواسی
ما جزئی ‌نگرتر باشیم : دقیق

فردی لیوان آب ما را چپه کرد : کور
پای ما به لیوان دیگری خورد : شعور ندارد لیوان را سر راه قرار داده

دنیای قضاوت ها یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس نیازها و ارزش های خودمان!
🆔 @jjigar

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: