کانال تلگرام جیگر @jjigar

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال جیگر

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

😜
خروج علما از تلگرام
و ورودشان به سروش را بعنوان
« مبدأ تاریخ هجری مجازی »
ثبت کرده اند 😂😂

ماه اول این تقویم هم
تلگرام الحرام است

ماه دوم
سروش الاول
🤣🤣🤣🤣
🆔 @jjigar

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: