کانال تلگرام @metrics_ru

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام
Церковь метрик
تعداد اعضا:
571
23

Метрики. Метрики. Метрики.
Graphite, Prometheus, Influx, Bosun, Grafana...
Zabbix - гавно.
Influxdb - газ.
Ответ на ваш вопрос - привелегия, а не право. К сожалению...
Атуальный список TSDB - https://goo.gl/BRqzdG

 مشاهده مطالب کانال Церковь метрик

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد
بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: