کانال تلگرام پخش کتاب راه روشن @raheroshantehran

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال ─═हई╬ راهــ رפּشــטּ تــهــراטּ

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

⚡️فاجعه ناامیدی همگانی؛ ۷۵درصد مردم کشور امیدی به بهتر شدن آینده ندارند

[‏‎صفحه ۷۹ «سند آینده پژوهی ایران ۱۳۹۶» مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری]
@raheroshantehran

─═हई╬ راهــ رפּشــטּ تــهــراטּ

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: